Hlavní O nás Služby Kontakt

Zajištení velkých oprav dle Zák. 40/2004 Sb. ve znení pozdejších predpisu

Při provádění velkých oprav postupujeme ve smyslu Zák. 40/2004 Sb. Celá činnost potřebná k zajištění je uvedena v následujících bodech:

 • analýza obsahu a rozsahu zakázky a předpokládaných finančních nákladů
 • stanovení zadání zakázky v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a s požadavky vlastníka nemovitosti
 • vypracování zadávací dokumentace
 • předání výzvy uchazečům nebo vyhlášení veřejné obchodní soutěže
 • zajištění prohlídek předmětných nemovitostí pro uchazeče
 • příjímání nabídek
 • otevírání obálek s nabídkami
 • posuzování a hodnocení nabídek
 • předání výsledků zadavateli k rozhodnutí
 • vypracování a rozeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
 • řešení námitek proti rozhodnutím zadavatele
 • příprava smlouvy s vybraným uchazečem
 • plnění evidenční povinnosti vůči orgánům dohledu.

sipka
H-ambra s.r.o. | Kontakt | Statistiky