Hlavní O nás Služby Kontakt

Zajištení stavebního dohledu nad provádenými stavbami

V rámci technické správy zajišťujeme provádění stavebního dohledu nad prováděnou stavbou, včetně zápisů z kontrol do stavebního denníku. Po ukončení díla proběhne předávací řízení, je vyhotoven předávací protokol, do kterého je zapsán průběh předávacího řízení, jeho výsledek, případné vady a nedodělky zjištěné při převzetí díla a termín jejich odstranění. V rámci přípravných prací, před započetím díla, zajistíme stavební zázemí, veškerá zákonná povolení, nezbytná pro provedení díla, případně zajištění projektové dokumentace. V rámci této skupiny provádíme technickou kolaudaci veškerých došlých faktur před jejich proplacením.

sipka
H-ambra s.r.o. | Kontakt | Statistiky