Hlavní O nás Služby Kontakt

Vedení evidence veškerých zákonných revizí

V rámci technické správy je vedena evidence veškerých zákonných revizí ( plyn, elektro rozvody, požární hydranty, hromosvody, požární prohlídky, atp.). Veškeré revizní zprávy jsou aktualizovány s periodicitou stanovenou zákonem. O zjištěných závadách z provedených revizí neprodleně informujeme majitele objektu a zajistíme provedení oprav dle termínů uvedených v revizních zprávách. O provádění revizí v domě informujeme majitele bytů nejméně 14 dnů před jejich započetím. V případě provádění revize plynu, kde je nutné zpřístupnit jednotlivé byty upozorňujeme majitele bytů písemně nejméně 14 dnů před započetím provádění revizí. V této oblasti je vedena evidence projektové a technické dokumentace.

sipka
H-ambra s.r.o. | Kontakt | Statistiky