Hlavní O nás Služby Kontakt

Vedení podvojného účetnictví subjektu

V rámci zajištění ekonomické správy je vedeno podvojné účetnictví spravovaného subjektu dle platné legislativy. V rámci vedení účetnictví je zajištěno včasné proplácení faktur dodavatelům, vystavování platebních příkazů a proplácení faktur, kontrola faktur z hlediska věcného a ceny, vedení pokladny, archivace veškerých účetních dokladů, atp. Po měsíční uzávěrce zasíláme elektronickou poštou určenému zástupci výboru majitele objektu, nejpozději do 20-tého dne následujícího měsíce (některé banky zasílají měsíční výpis z účtu až kolem 15 dne následujícího měsíce ), výstupy z účetnictví a to:


  • • Výpis došlých faktur
  • • Výpis hlavní knihy analytické evidence ( sumární ) dle jednotlivých účtů
  • • Výpis pokladní knihy
  • • Výpis neplatičů

Jakýkoli výstup z účetnictví jsme ochotni okamžitě zaslat na vyžádání zástupci výboru společenství k aktuálnímu datu elektronickou poštou. Po provedení roční závěrky předkládáme majiteli objektu výkaz zisku a ztrát, rozvahu, úplný výpis knihy analytické evidence, úplný výpis pokladní knihy, roční výpis došlých faktur. Po odsouhlasení předložených dokladů zástupci společenství a převzetí potřebných dokladů pro vypracování daňového přiznání právního subjektu, vypracujeme daňové přiznání právního subjektu, předložíme k podpisu zástupcům společenství a podáme v zákonné lhůtě na příslušný FÚ. V rámci této činnosti zpracováváme přehledy pro potřeby podání daňového přiznání jednotlivých vlastníků jednotek, v případě tvorby zisku společenství ( pronájem společných prostor, reklamy, atp. ), dle jednotlivých vlastnických podílů.

sipka
H-ambra s.r.o. | Kontakt | Statistiky