Hlavní O nás Služby Kontakt

Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu v zákonem stanovené lhůtě

V rámci zajištění ekonomické správy je provedeno za každý zúčtovací rok ( případně kratší období ) vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu. Modul vyúčtování služeb je parametrický. Je možné provést vyúčtování základních služeb ( společ. elektřina, úklid, domovní odpad, komíny, atp. ) dle vlastnických podílů nebo osob v domácnosti. Vyúčtování vodného je možné provést dle podružných vodoměrů, nebo počtu osob v domácnosti, případně dle koeficientu tvořeného počtem osob a směrných čísel spotřeby vody dle vyhl. č. 428/2001 Sb. Způsob vyúčtování odpovídá požadavkům platné legislativy.

sipka
H-ambra s.r.o. | Kontakt | Statistiky