Hlavní O nás Služby Kontakt

Stanovení výše zálohových plateb za služby

V rámci zajištění ekonomické správy provádíme vždy, po sestavení nákladů na jednotlivé služby pro vyúčtování služeb příslušného roku, aktualizaci výše zálohových plateb na základě skutečných nákladů na jednotlivé služby vstupujících do vyúčtování s přepočtením na aktuální ceny vstupů pro nastávající rok. Pro stanovení zálohových plateb za vodné a ohřev TUV používáme skutečnou spotřebu vody v jednotlivých bytech, dle poměrových bytových vodoměrů, pro stanovení předpokládané spotřeby pro nadcházející rok. Systém je schopný propočítat průměrnou spotřebu za více zúčtovacích období zpětně, pokud má k dispozici příslušná data. Obdobným způsobem je postupováno rovněž při stanovení zálohových plateb na ústřední vytápění, kde na místě odečtů vody jsou použity odečty kapilárních případně digitálních měřičů tepla. Rovněž v tomto případě je systém schopný vypočítat předpokládanou spotřebu z průměru za více minulých období, pokud jsou k dispozici příslušná data. Tento způsob stanovení zálohových plateb volíme z toho důvodu, aby případné nedoplatky či přeplatky oscilovaly co nejblíže k nule.

sipka
H-ambra s.r.o. | Kontakt | Statistiky