Hlavní O nás Služby Kontakt

Sestavení rozboru hospodaření za uzavřené účetní období

V rámci zajištění ekonomické správy je každoročně po účetní závěrce vyhotoven podrobný rozbor hospodaření dle jednotlivých nákladových a příjmových položek za uzavřené účetní období. Sestavený rozbor hospodaření je v případě SVJ každoročně, nejméně tři týdny před konáním výroční schůze vlastníků, zaslán každému majiteli jednotky k prostudování tak, aby mohl být odsouhlasen vlastníky na výročním shromáždění vlastníků jednotek. V případě Bytových družstev je rozbor hospodaření předán statutárnímu zástupci.

sipka
H-ambra s.r.o. | Kontakt | Statistiky