Hlavní O nás Služby Kontakt

Vymáhání pohledávek soudní cestou

V této oblasti spolupracujeme dlouhodobě s advokátní kanceláří, která je schopna řešit jak soudní spory z oblasti vymáhání pohledávek a výkonu rozhodnutí, tak i soudní spory v oblasti občanského a obchodního práva. Honorář advokátní kanceláře je možné dohodnout dle sazeb pro advokáty ( vyhl. 177/1996 ve znění pozdějších předpisů ), případně na základě smluvní ceny. Pro zajištění a vedení sporu advokátem je třeba udělení plné moci k zastupování příslušnému advokátovi, statutárním zástupcem vlastníka nemovitosti. Veškeré podklady pro vedení sporu a konzultace již s advokátem zajistíme. Příslušný advokát zajistí sepsání žaloby, její podání k příslušnému soudu, veškerou korespondenci týkající se sporu, zastupování v soudních sporech, atp. Náklady na zastupování advokátem a náklady spojené se soudním sporem hradí vlastník nemovitosti. V případě potřeby je advokátní kancelář k dispozici k hájení zájmu vlastníka nemovitosti.

sipka
H-ambra s.r.o. | Kontakt | Statistiky