Hlavní O nás Služby Kontakt

Zapsání SVJ do Obchodního rejstříku

V této oblasti zajistíme kompletní servis pro založení Společenství vlastníků v nových objektech, kde již byla 3 část jednotek převedena do vlastnictví ( na základě kupní smlouvy, smlouvy o převodu, atp. ) bývalým vlastníkem. Pro zápis Společenství do Obchodního rejstříku je zapotřebí zvolit statutární orgán ( výbor společenství, predsedu, místopředsedu, člena ), schválit stanovy společenství, to vše notářským zápisem z ustavující schůze Společenství vlastníků jednotek. Text stanov, složení výboru SVJ a funkce by mělo být odsouhlaseno před konáním ustavující schůze.
Jedná se o zajištění těchto kroků:

  • svolání pracovní schůzky vlastníků jednotek k předběžnému schválení stanov a dohodě o členech výboru společenství a jejich funkcích. Vypracování návrhu stanov zajistíme,
  • svolání ustavující schůze Společenství vlastníků za účasti notáře. Zajistíme účast notáře, v případě potřeby zajistíme místnost pro konání ustavující schůze. Zašleme pozvánku na ustavující schůzi SVJ jednotlivým vlastníkům jednotek ve stanovené lhůtě před konáním schůze. Zajistíme servis při zajištění průběhu ustavující schůze ( prezentace, sčítání hlasů (podílů), zápis ostatních bodů schůze, které nesouvisí se založením SVJ ( schválení výše příspěvku do fondu oprav, schválení výše zúčtovatelného jednorázového příspěvku na rozjezd SVJ, schválení bankovního ústavu, pojišťovny a druhu pojištění, způsobu rozúčtování služeb, atp. ),
  • Zajistíme potřebné písemností ( doklad o datu vzniku SVJ ze zákona, prezenční listinu z ustavující schůze, výpis z katastru nemovitostí ), žádost o zápis do OR a jeho podání. Veškerou shora uvedenou činnost, v případě získání správy, zajistíme bezúplatně s výjimkou správních a notářských poplatků.

sipka
H-ambra s.r.o. | Kontakt | Statistiky