Hlavní O nás Služby Kontakt

Převzetí agendy účetnictví

Jedná se o převzetí přijatých a vydaných faktur za aktuální rok a archivu faktur za poslední 4 roky, převzetí veškerých účetních dokladů za aktuální rok a archivu za poslední 4 roky, převzetí výpisů z účtu za aktuální rok a archivu za poslední 4 roky, převzetí mzdové agendy za aktuální rok a archiv od počátku vedení mzdové agendy ( mzdové listy, výplatní listy, evidenční listy důchodového pojištění, hlášení sociální a zdravotní pojišťovně, personální listy pracovníků, atp.), předání pokladny a pokladní knihy, předání inventárních seznamů HIM a DIM, případné předání dokumentace DPH, silniční daně, atp., předání účetní závěrky k datu předání, předání účetní rozvahy k datu předání, předání výpisu knihy analytické evidence k datu předání, předání výpisu došlých a vydaných faktur k datu předání.
Termín: během 5-ti týdnů před převzetím správy

sipka
H-ambra s.r.o. | Kontakt | Statistiky