Hlavní O nás Služby Kontakt

Převzetí agendy předpisu a evidence plateb

Jedná se o převzetí a kontrolu aktuálního předpisu plateb k datu převzetí správy v tištěné případně digitální podobě, převzetí předpisu plateb od počátku roku v tištěné případně digitální podobě ( pro potřeby vyúčtování služeb ), převzetí evidenčních listů jednotlivých bytů, převzetí měsíční inventury a rekapitulace předpisu za poslední 3 roky, převzetí případných nájemních smluv, převzetí kopií kupních, případně převodních smluv jednotlivých jednotek ( pro stanovení vlastnického podílu ), převzetí aktuálního výpisu z katastru nemovitostí objektu ( kontrola vlastnických podílů ), převzetí pohledávek za poslední 3 roky v členění za jednotlivá období z evidence plateb v tištěné případně digitální podobě ( kontrola pohledávek vedených v evidenci plateb s pohledávkami vedenými v účetnictví ), seznam a stav vedených soudních sporů s neplatiči, seznam a kopie zaslaných upomínek, protokoly vyúčtování služeb po jednotlivých bytech za poslední 3 roky, složku korespondence.
) Termín: 4 týdny před převzetím správy

sipka
H-ambra s.r.o. | Kontakt | Statistiky