Hlavní O nás Služby Kontakt

Protokolární fyzické převzetí objektu

Provádí se celková fyzická prohlídka objektu, společných prostor domu, prohlídka výtahové strojovny, případně jiných technologických skupin, kontrola hydrantů, kontrola hasicích přístrojů, kontrola společných zařizovacích předmětů (pračky, mandly, odstředivky, atp.), kontrola kontejnerů, případně popelnic na domovní odpad, provede se odečet elektroměrů, patních vodoměrů, patních měřidel tepla, případně plynoměrů ( prádelny ). Veškeré údaje jsou zaznamenány do protokolu převzetí objektu a podepsány předávajícím a přebírajícím.
Termín: do 2 dny před převzetím správy
Veškerou shora uvedenou činnost, v případě získání správy, zajistíme bezúplatně s výjimkou správních a notářských poplatků.

sipka
H-ambra s.r.o. | Kontakt | Statistiky