Hlavní O nás Služby Kontakt

Zajištění smluvních vztahu s dodavateli médií a služeb

Na základě předaných materiálů bude provedena kontrola smluv s externími dodavateli médií a služeb a to jejich formální úplnost z hlediska platné legislativy, rovněž tak z hlediska obsahového dle typu služeb. V případě zjištění nedostatků, případně absence smluvního vztahu, bude smluvní vztah na základě udělení plné moci v mandátní smlouvě majitelem objektu nově navázán. Veškeré potřebné informace, požadované dodavatelem ( m2 vytápěné plochy, počty osob, m3 ročního odběru vody, atp. ) budou dle předaných materiálů zpracovány a předány při uzavírání smluv dodavateli. Rovněž tak budou každoročně předávány počty m3 vstupujících do vyúčtování TUV dodavateli pro potřeby ročního zúčtování.

sipka
H-ambra s.r.o. | Kontakt | Statistiky