Hlavní O nás Služby Kontakt

Vedení předpisu a evidence plateb s analytikou na jednotlivé vlastníky bytů

V rámci zajištění ekonomické správy je používán samostatný vlastní software pro stanovení a vedení předpisu a evidence plateb s analytickým členěním na jednotlivé bytové a nebytové jednotky. Systém automaticky stanovuje výši plateb v jednotlivých položkách celkového předpisu, které jsou závislé v případě SVJ na majetkovém podílu konkrétního majitele bytu či nebytového prostoru. Výstupem modulu předpisu plateb je inventura a rekapitulace předpisu plateb, oznámení o výši předpisu plateb (položkově) vlastníku jednotky, sestavy seznamů osob, atp. Modul evidence plateb pak eviduje došlé platby jednotlivých uživatelů či majitelů bytů a nebytových prostor, kde zaznamenává výši platby, datum platby, druh platby a číslo účetního dokladu, který dokládá platbu ). Systém je schopen evidovat platby došlé prostřednictvím poštovních poukázek typu „A“, bankovním převodem (sporožiro, postžiro, BÚ, atp.), případně sdruženým inkasem ( SIPO ). Jednotlivým uživatelům či majitelům bytů a nebytových prostor jsou vedena konta, kde je patrné za jaké období došlo ke vzniku případné pohledávky či přeplatku. Výstupem z tohoto systému jsou pak soubory s vazbou na účetnictví a tiskové sestavy přehledu pohledávek (neplatičů) za jednotlivé byty či nebytové prostory. V sestavě pohledávek je uvedeno č. popisné, č. bytu, jméno a příjmení uživatele či majitele, období za jaké vznikla pohledávka, částka pohledávky. Sestava pohledávek je každý měsíc předkládána zástupcům společenství. Další tiskové sestavy pak slouží jako podklady pro soudní vymáhání pohledávek. Jednou z výstupních sestav tohoto systému je tisk upomínek s možností výpočtu poplatku z prodlení a upomínacích výloh, případně bez výpočtu poplatku z prodlení.

sipka
H-ambra s.r.o. | Kontakt | Statistiky