Hlavní O nás Služby Kontakt

Převzetí agendy provozní a technické části správy

Jedná se o převzetí a kontrolu pasportu domu, převzetí pasportu bytů, převzetí smluv o dílo na které běží záruka, převzetí seznamu rozpracovaných oprav, převzetí odborných posudků, převzetí nařízených oprav Odborem výstavby, převzetí protokolů a revizních knih, povinných revizí, kontrola jejich platnosti a úplnosti, převzetí platných smluv s externími dodavateli médií a služeb, převzetí smluv pojištění objektu, převzetí seznamu probíhajících výběrových řízení, převzetí seznamu plánovaných oprav do konce roku, převzetí projektové a stavební dokumentace k objektu, případně projektových dokumentací po provedených rekonstrukcích, modernizacích, převzetí seznamu zjištěných havarijních stavů v objektu, převzetí klíčů od společných prostor domu proběhne při fyzickém převzetí objektu.
Termín: 3 týdny před převzetím správy

sipka
H-ambra s.r.o. | Kontakt | Statistiky