Hlavní O nás Služby Kontakt

Zajištění větších oprav a stavebních úprav objektu

V případě větších oprav či stavebních úprav předložíme majiteli objektu alespoň tři cenové kalkulace od třech různých dodavatelů. Majitel objektu, ve spolupráci se správcem nabídky vyhodnotí a určí dodavatele. Po výběru dodavatele vypracujeme smlouvu o dílo s důrazem na záruční dobu, termín provedení, pojištění na škody vzniklé při provádění díla, škody třetím osobám, sankce za nedodržení termínu, sankce za nedodržení termínu k odstranění nedodělků a vad zjištěných při převzetí díla a předložíme ji majiteli objektu ke schválení. V případě nutnosti zajištění stavebního ohlášení, stavebního povolení, případně záboru komunikace zajistíme veškeré náležitosti pro jeho udělení. Po celou dobu provádění díla bude prováděn stavební dohled. V případě potřeby zajištění přístupnosti bytu toto zajistíme. Rovněž tak upozorníme nejméně 14 dnů před zahájením prací majitele bytů o této skutečnosti vývěskou v domě.

sipka
H-ambra s.r.o. | Kontakt | Statistiky